โรงเรียนชุมชนบ้านท่ากระดาน
หมู่ที่ 2 บ้านท่ากระดาน  ตำบลท่ากระดาน  อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี 72150
เบอร์โทรศัพท์ 034696077
ผู้บริหาร

นางสาวศิริวรรณภา บุญเส็ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ITA ต่อต้านคอรัปชั่น
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 11/06/2015
ปรับปรุง 20/02/2023
สถิติผู้เข้าชม 211188
Page Views 257909
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนวัดหนองบัว กลอนโด ด่านมะขามเตี้ย
2 โรงเรียนบ้านกลอนโด กลอนโด ด่านมะขามเตี้ย
3 โรงเรียนบ้านทุ่งมะขามเฒ่า กลอนโด ด่านมะขามเตี้ย
4 โรงเรียนวัดยางเกาะ กลอนโด ด่านมะขามเตี้ย -
5 โรงเรียนบ้านแหลมทอง กลอนโด ด่านมะขามเตี้ย
6 โรงเรียนบ้านดอนสว่าง กลอนโด ด่านมะขามเตี้ย
7 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง จรเข้เผือก ด่านมะขามเตี้ย
8 โรงเรียนบ้านไทรทอง จรเข้เผือก ด่านมะขามเตี้ย
9 โรงเรียนบ้านโป่งโก จรเข้เผือก ด่านมะขามเตี้ย
10 โรงเรียนบ้านท่าเสด็จ จรเข้เผือก ด่านมะขามเตี้ย
11 โรงเรียนบ้านท่ามะเฟือง จรเข้เผือก ด่านมะขามเตี้ย
12 โรงเรียนวัดจรเข้เผือก จรเข้เผือก ด่านมะขามเตี้ย
13 โรงเรียนวัดถ้ำอ่างหิน จรเข้เผือก ด่านมะขามเตี้ย 0-3454-0151 , 081-9435130
14 โรงเรียนบ้านทุ่งยาว จรเข้เผือก ด่านมะขามเตี้ย
15 โรงเรียนบ้านท่ามะไฟ จรเข้เผือก ด่านมะขามเตี้ย
16 โรงเรียนบ้านหนองโสน จรเข้เผือก ด่านมะขามเตี้ย
17 โรงเรียนบ้านหนองกวาง จรเข้เผือก ด่านมะขามเตี้ย
18 โรงเรียนบ้านหนองผู้เฒ่า ด่านมะขามเตี้ย ด่านมะขามเตี้ย
19 โรงเรียนอนุบาลด่านมะขามเตี้ย ด่านมะขามเตี้ย ด่านมะขามเตี้ย
20 โรงเรียนบ้านหนองปล้อง ด่านมะขามเตี้ย ด่านมะขามเตี้ย
21 โรงเรียนบ้านหนองหิน ด่านมะขามเตี้ย ด่านมะขามเตี้ย
22 โรงเรียนบ้านเนินไพร ด่านมะขามเตี้ย ด่านมะขามเตี้ย
23 โรงเรียนช่างกลอนุสรณ์ 3 (บ้านหนองหวาย) ด่านมะขามเตี้ย ด่านมะขามเตี้ย
24 โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม ด่านมะขามเตี้ย ด่านมะขามเตี้ย
25 โรงเรียนบ้านท่าพุ ด่านมะขามเตี้ย ด่านมะขามเตี้ย
26 โรงเรียนบ้านท่าแย้ ด่านมะขามเตี้ย ด่านมะขามเตี้ย
27 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ หนองไผ่ ด่านมะขามเตี้ย
28 โรงเรียนบ้านหินแด้น หนองไผ่ ด่านมะขามเตี้ย
29 โรงเรียนบ้านหนองปากดง หนองไผ่ ด่านมะขามเตี้ย
30 โรงเรียนบ้านห้วยนาคราช ทุ่งทอง ท่าม่วง
31 โรงเรียนวัดศรีสุวรรณาราม ทุ่งทอง ท่าม่วง
32 โรงเรียนวัดกร่างทองราษฎร์บูรณะ ทุ่งทอง ท่าม่วง
33 โรงเรียนวัดท่าตะคร้อ ท่าตะคร้อ ท่าม่วง
34 โรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรี ท่าม่วง ท่าม่วง
35 โรงเรียนท่าม่วงราษฏร์บำรุง ท่าม่วง ท่าม่วง
36 โรงเรียนวัดศรีโลหะราษฎร์บํารุง ท่าม่วง ท่าม่วง
37 โรงเรียนยู่เฉียวเซียะเลี้ยว ท่าม่วง ท่าม่วง 034611150
38 โรงเรียนวีรศิลป์ ท่าม่วง ท่าม่วง
39 โรงเรียนอนุบาลท่าม่วง ท่าม่วง ท่าม่วง
40 โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร ท่าล้อ ท่าม่วง
41 โรงเรียนโชตินันต์ ท่าล้อ ท่าม่วง
42 โรงเรียนวิสุทธรังษี ท่าล้อ ท่าม่วง
43 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี ท่าล้อ ท่าม่วง
44 โรงเรียนวัดท่าล้อ ท่าล้อ ท่าม่วง
45 โรงเรียนบ้านใหม่(จีนาภักดิ์วิทยา) บ้านใหม่ ท่าม่วง
46 โรงเรียนบ้านสระเศรษฐี บ้านใหม่ ท่าม่วง
47 โรงเรียนบ้านหนองน้ำขุ่น บ้านใหม่ ท่าม่วง
48 โรงเรียนบ้านหนองมงคล บ้านใหม่ ท่าม่วง
49 โรงเรียนวัดลําสำรอง บ้านใหม่ ท่าม่วง
50 โรงเรียนบ้านรางสะเดา พังตรุ ท่าม่วง
51 โรงเรียนวัดหนองพังตรุ พังตรุ ท่าม่วง
52 โรงเรียนตลาดสํารอง พังตรุ ท่าม่วง
53 โรงเรียนบ้านห้วยไร่ พังตรุ ท่าม่วง
54 โรงเรียนบ้านหนองเป็ด พังตรุ ท่าม่วง
55 โรงเรียนพังตรุราษฏร์รังสรรค์ พังตรุ ท่าม่วง
56 โรงเรียนวัดม่วงชุม ม่วงชุม ท่าม่วง
57 โรงเรียนวัดชุกพี้ ม่วงชุม ท่าม่วง
58 โรงเรียนวัดขุนไทยธาราราม รางสาลี่ ท่าม่วง
59 โรงเรียนวัดสระกลอยสามัคคีธรรม รางสาลี่ ท่าม่วง
60 โรงเรียนบ้านรางสาลี่ รางสาลี่ ท่าม่วง
61 โรงเรียนวัดวังขนายทายิการาม วังขนาย ท่าม่วง
62 โรงเรียนบ้านหนองตาบ่ง วังขนาย ท่าม่วง
63 โรงเรียนบ้านมะกอกหมู่(ปุญสิริวิทยา) วังขนาย ท่าม่วง
64 โรงเรียนวัดโพธิ์ศรีสุขาราม วังศาลา ท่าม่วง
65 โรงเรียนวัดวังศาลา วังศาลา ท่าม่วง
66 โรงเรียนบ้านหนองสะแก วังศาลา ท่าม่วง
67 โรงเรียนวัดหนองเสือ วังศาลา ท่าม่วง
68 โรงเรียนบ้านห้วยตลุง หนองขาว ท่าม่วง
69 โรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม หนองขาว ท่าม่วง
70 โรงเรียนบ้านรางจิก หนองขาว ท่าม่วง
71 โรงเรียนวัดอินทาราม(โกวิทอินทราทร) หนองขาว ท่าม่วง
72 โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง หนองตากยา ท่าม่วง
73 โรงเรียนดิศกุล หนองตากยา ท่าม่วง
74 โรงเรียนจํารูญเนติศาสตร์ หนองตากยา ท่าม่วง
75 โรงเรียนบ้านหนองอีเห็น หนองตากยา ท่าม่วง 0819424027
76 โรงเรียนวัดหนองตะครอง หนองตากยา ท่าม่วง
77 โรงเรียนบ้านโกรกตารอด หนองตากยา ท่าม่วง
78 โรงเรียนหนองตากยาตั้งวิริยะราษฏร์บำรุง หนองตากยา ท่าม่วง
79 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำโจน เขาน้อย ท่าม่วง
80 โรงเรียนวัดหนองตะโก เขาน้อย ท่าม่วง
81 โรงเรียนบ้านดอนคราม เขาน้อย ท่าม่วง
82 โรงเรียนบ้านถ้ำ เขาน้อย ท่าม่วง
83 โรงเรียนบ้านหม่องกระแทะ ท่ากระดาน ศรีสวัสดิ์ 034-696076
84 โรงเรียนบ้านเจ้าเณร ท่ากระดาน ศรีสวัสดิ์ 034574204
85 โรงเรียนชุมชนบ้านท่ากระดาน ท่ากระดาน ศรีสวัสดิ์ 034696077
86 โรงเรียนบ้านปากนาสวน นาสวน ศรีสวัสดิ์ (034)597057
87 โรงเรียนบ้านต้นมะพร้าว แม่กระบุง ศรีสวัสดิ์ 03-4516-681
88 โรงเรียนบ้านช่องสะเดา(การไฟฟ้าฝ่ายผลิตอุปถัมภ์) ช่องสะเดา เมืองกาญจนบุรี
89 โรงเรียนบ้านทับศิลา ช่องสะเดา เมืองกาญจนบุรี
90 โรงเรียนบ้านเกาะแก้ว(การไฟฟ้าอุปถัมภ์) ช่องสะเดา เมืองกาญจนบุรี
91 โรงเรียนบ้านช่องกระทิง ช่องสะเดา เมืองกาญจนบุรี
92 โรงเรียนบ้านหัวหิน ท่ามะขาม เมืองกาญจนบุรี
93 โรงเรียนวัดบ้านยาง ท่ามะขาม เมืองกาญจนบุรี
94 โรงเรียนวัดท่ามะขาม ท่ามะขาม เมืองกาญจนบุรี
95 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว สาขาพุน้ำร้อน บ้านเก่า เมืองกาญจนบุรี
96 โรงเรียนหนองบ้านเก่าสามัคคี บ้านเก่า เมืองกาญจนบุรี
97 โรงเรียนวัดบ้านเก่า บ้านเก่า เมืองกาญจนบุรี
98 โรงเรียนพัฒน์พงศ์ บ้านเก่า เมืองกาญจนบุรี
99 โรงเรียนวัดท่าโป๊ะ บ้านเก่า เมืองกาญจนบุรี
100 โรงเรียนบ้านตะเคียนงาม บ้านเก่า เมืองกาญจนบุรี
101 โรงเรียนตชด.บ้านประตูด่าน บ้านเก่า เมืองกาญจนบุรี
102 โรงเรียนบ้านเก่าวิทยา บ้านเก่า เมืองกาญจนบุรี
103 โรงเรียนวัดพุน้อย บ้านเก่า เมืองกาญจนบุรี
104 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว บ้านเก่า เมืองกาญจนบุรี
105 โรงเรียนบ้านทุ่งศาลา บ้านเก่า เมืองกาญจนบุรี
106 โรงเรียนบวรวิทยาอนุบาล บ้านเหนือ เมืองกาญจนบุรี
107 โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี บ้านเหนือ เมืองกาญจนบุรี
108 โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ บ้านเหนือ เมืองกาญจนบุรี
109 โรงเรียนเทพมงคลรังษี บ้านเหนือ เมืองกาญจนบุรี
110 โรงเรียนสิทธิศึกษา บ้านเหนือ เมืองกาญจนบุรี
111 โรงเรียนถาวรวิทยา บ้านเหนือ เมืองกาญจนบุรี
112 โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม บ้านใต้ เมืองกาญจนบุรี
113 โรงเรียนขัยจิตต์วิทยา บ้านใต้ เมืองกาญจนบุรี
114 โรงเรียนบ้านหัวนา ปากแพรก เมืองกาญจนบุรี
115 โรงเรียนดรุณากาญจนบุรี ปากแพรก เมืองกาญจนบุรี 0-3454-0920
116 โรงเรียนบ้านวังสารภี ปากแพรก เมืองกาญจนบุรี
117 โรงเรียนบ้านหนองแก(สามัคคีวิทยา) ลาดหญ้า เมืองกาญจนบุรี
118 โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต ลาดหญ้า เมืองกาญจนบุรี
119 โรงเรียนวัดลาดหญ้า(ลาดหญ้าวิทยา) ลาดหญ้า เมืองกาญจนบุรี
120 โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี ลาดหญ้า เมืองกาญจนบุรี
121 โรงเรียนบ้านทุ่งนานางหรอก ลาดหญ้า เมืองกาญจนบุรี
122 โรงเรียนบ้านจันอุย ลาดหญ้า เมืองกาญจนบุรี
123 โรงเรียนวัดกาญจนบุรีเก่า(อุดมราษฏร์วิทยา) ลาดหญ้า เมืองกาญจนบุรี
124 โรงเรียนบ้านท่าหวี ลาดหญ้า เมืองกาญจนบุรี
125 โรงเรียนอาทรสังขะวัฒนะ 3 ลาดหญ้า เมืองกาญจนบุรี
126 โรงเรียนอนุบาลค่ายสุรสีห์ ลาดหญ้า เมืองกาญจนบุรี
127 โรงเรียนบ้านท่ามะนาว วังด้ง เมืองกาญจนบุรี
128 โรงเรียนบ้านหนองหอย วังด้ง เมืองกาญจนบุรี
129 โรงเรียนวัดเขาน้อย วังด้ง เมืองกาญจนบุรี
130 โรงเรียนบ้านท่าทุ่ม วังด้ง เมืองกาญจนบุรี
131 โรงเรียนบ้านหนองสามพราน วังด้ง เมืองกาญจนบุรี
132 โรงเรียนบ้านวังด้ง วังด้ง เมืองกาญจนบุรี
133 โรงเรียนบ้านท่าโป่ง วังด้ง เมืองกาญจนบุรี
134 โรงเรียนหมู่บ้านเด็กมูลนิธิเด็ก วังด้ง เมืองกาญจนบุรี
135 โรงเรียนบ้านนากาญจน์ วังเย็น เมืองกาญจนบุรี
136 โรงเรียนบ้านดงยาง วังเย็น เมืองกาญจนบุรี
137 โรงเรียนบ้านวังเย็น วังเย็น เมืองกาญจนบุรี
138 โรงเรียนบ้านหนองกลางพง วังเย็น เมืองกาญจนบุรี
139 โรงเรียนลุ่มโป่งเสี้ยว วังเย็น เมืองกาญจนบุรี
140 โรงเรียนบ้านวังตะเคียน วังเย็น เมืองกาญจนบุรี
141 โรงเรียนวัดศรีอุปลาราม หนองบัว เมืองกาญจนบุรี 0-34672338
142 โรงเรียนบ้านพุเลียบ หนองบัว เมืองกาญจนบุรี
143 โรงเรียนบ้านพุประดู่ หนองบัว เมืองกาญจนบุรี 08 1705 7790
144 โรงเรียนสมาคมนักเรียนเก่าราชินี หนองบัว เมืองกาญจนบุรี
145 โรงเรียนบ้านหนองบัว หนองบัว เมืองกาญจนบุรี
146 โรงเรียนวัดไทยวิวัฒนาราม หนองหญ้า เมืองกาญจนบุรี
147 โรงเรียนบ้านเขาปูน หนองหญ้า เมืองกาญจนบุรี
148 โรงเรียนบ้านวังปลาหมู หนองหญ้า เมืองกาญจนบุรี
149 โรงเรียนบ้านวังลาน หนองหญ้า เมืองกาญจนบุรี
150 โรงเรียนบ้านทุ่งนาคราช หนองหญ้า เมืองกาญจนบุรี
151 โรงเรียนวัดถ้ำมังกรทอง เกาะสำโรง เมืองกาญจนบุรี
152 โรงเรียนบ้านแก่งหลวง เกาะสำโรง เมืองกาญจนบุรี
153 โรงเรียนบ้านท่าอ้อ เกาะสำโรง เมืองกาญจนบุรี
154 โรงเรียนบ้านเขาตก(ไตรเดชวิทยา) เกาะสำโรง เมืองกาญจนบุรี
155 โรงเรียนบ้านหนองปลวก แก่งเสี้ยน เมืองกาญจนบุรี
156 โรงเรียนวัดท่าน้ำตื้น แก่งเสี้ยน เมืองกาญจนบุรี
157 โรงเรียนกาญจนจินดา แก่งเสี้ยน เมืองกาญจนบุรี
158 โรงเรียนท่าพะเนียดกุญชร แก่งเสี้ยน เมืองกาญจนบุรี
159 โรงเรียนบ้านหนองสองตอน แก่งเสี้ยน เมืองกาญจนบุรี