โรงเรียนชุมชนบ้านท่ากระดาน
หมู่ที่ 2 บ้านท่ากระดาน  ตำบลท่ากระดาน  อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี 72150
เบอร์โทรศัพท์ 034696077
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ดุลจิต แดงอร่าม
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2