โรงเรียนชุมชนบ้านท่ากระดาน
หมู่ที่ 2 บ้านท่ากระดาน  ตำบลท่ากระดาน  อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี 72150
เบอร์โทรศัพท์ 034696077
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ดุลจิต แดงอร่าม
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2
เบอร์โทร : 0835566469
อีเมล์ : dullajit.dan@kan1.go.th