โรงเรียนชุมชนบ้านท่ากระดาน
หมู่ที่ 2 บ้านท่ากระดาน  ตำบลท่ากระดาน  อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี 72150
เบอร์โทรศัพท์ 034696077
โรงเรียนประชารัฐ
วีดีโอโรงเรียนประชารัฐ 2562
โพสเมื่อ : 30 ก.ย. 62