โรงเรียนชุมชนบ้านท่ากระดาน
หมู่ที่ 2 บ้านท่ากระดาน  ตำบลท่ากระดาน  อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี 72150
เบอร์โทรศัพท์ 034696077
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
คุู่มือการเฝ้าระวังติดตามและแผนเผชิญเหตุรองรับการแพร่ระบาดของโรคโควิค 19 ในสถานศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.54 MB 85303
เอกสารจากการไปดูงานบ้านท่าทุ่ม 84920
แบบรายงาน TEPE Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 48.27 KB 85068
กระดาษ KM delivery Word Document ขนาดไฟล์ 58.57 KB 85142
แบบฟอร์ม ID Plan Word Document ขนาดไฟล์ 204.5 KB 85094
ตัวอย่างการเขียน ID Plan Word Document ขนาดไฟล์ 210 KB 85050
คู่มือแผน ID Plan สพป.กจ.1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 899.82 KB 85138
คู่มือประชาชน ใช้บริการสถานที่ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 134.11 KB 85195
คู่มือประชาชน ขอใบแทนเอกสาร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 142.43 KB 85222
คู่มือประชาชน การเทียบโอนผลการเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 145.06 KB 85131
คู่มือประชาชน การขอลาออก Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 136.53 KB 85172
คู่มือประชาชน การผ่อนผันเข้าเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 164.82 KB 84890
คู่มือประชาชน การขอย้ายออก Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 261.22 KB 85060
คู่มือประชาชน การขอย้ายเข้าเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 289.52 KB 85299
คู่มือประชาชน รับนักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 83.28 KB 85324
แบบบันทึกการเยี่ยมบ้านนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 14.78 KB 85044