โรงเรียนชุมชนบ้านท่ากระดาน
หมู่ที่ 2 บ้านท่ากระดาน  ตำบลท่ากระดาน  อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี 72150
เบอร์โทรศัพท์ 034696077
O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือ การจัดหาพัสดุประจำปี
O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือ การจัดหาพัสดุประจำปี
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 708.6 KB