โรงเรียนชุมชนบ้านท่ากระดาน
หมู่ที่ 2 บ้านท่ากระดาน  ตำบลท่ากระดาน  อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี 72150
เบอร์โทรศัพท์ 034696077
O8 Q&A
O8 Q&A

ช่องทางการติดต่อสอบถาม


https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeDHCfkGfmtZ4wjI6tNO8pzR20gPdXg_hurce8dEl0lb_bUWA/viewform