โรงเรียนชุมชนบ้านท่ากระดาน
หมู่ที่ 2 บ้านท่ากระดาน  ตำบลท่ากระดาน  อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี 72150
เบอร์โทรศัพท์ 034696077
O7 ข่าวประชาสัมพันธ์
O7 ข่าวประชาสัมพันธ์

Facebook โรงเรียน https://web.facebook.com/chbtkd/

Website โรงเรียน http://www.chumchonbantakradan.ac.th/mainpage