โรงเรียนชุมชนบ้านท่ากระดาน
หมู่ที่ 2 บ้านท่ากระดาน  ตำบลท่ากระดาน  อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี 72150
เบอร์โทรศัพท์ 034696077
O5 ข้อมูลการติดต่อ
O5 ข้อมูลการติดต่อ
https://www.google.com/maps/place/Ban+Tha+Kradan+Community+School/@14.4555482,99.1274983,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x30e474e98efd8083:0xec6f3d62864cc45d!8m2!3d14.4555482!4d99.129687

 โรงเรียนชุมชนบ้านท่ากระดาน 102 หมู่  ๒
 ตำบลท่ากระดาน    อำเภอศรีสวัสดิ์
 จังหวัดกาญจนบุรี     ๗๑๒๕๐
 092-5835185
 034-696077