โรงเรียนชุมชนบ้านท่ากระดาน
หมู่ที่ 2 บ้านท่ากระดาน  ตำบลท่ากระดาน  อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี 72150
เบอร์โทรศัพท์ 034696077
01 โครงสร้างหน่วยงาน
01 โครงสร้างหน่วยงาน (ITA ต่อต้านคอรัปชั่น)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 239.9 KB